Mobirise

Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego
Koło przy Politechnice Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich
 

Składka członkowska wynosi 130 PLN/rok.
Z kolei składka ulgowa w kwocie 100 PLN/rok przysługuje emerytom, studentom i doktorantom. 

Działalność Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, a więc także i Koła PTZ w Bydgoszczy ma na celu przede wszystkim stworzenie możliwości swobodnej dyskusji naukowej w oparciu o aktualne referaty i doniesienia z badań własnych członków lub zapraszanych gości, ułatwienie kontaktów między przedstawicielami nauki i praktyki poprzez organizację otwartych zebrań referatowo-dyskusyjnych, upowszechnianie osiągnięć naukowych oraz udział w szkoleniu zawodowym zootechników – praktyków.
Zapraszamy na nasze zebrania referatowo-dyskusyjne organizowane na platformie MS Teams lub w formie stacjonarnej! Czytaj niżej! 

Mobirise

Zapraszamy członków koła, pracowników i studentów Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich oraz wszystkie osoby zainteresowane na kolejne zebranie referatowo-dyskusyjne:

Dr hab. inż. Magdalena Stanek

"Ryby nie tylko od święta...",

Zarząd Bydgoskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego zaprasza na kolejne zebranie referatowo-dyskusyjne, ma którym dr inż. Kamil Siatka w formie zdalnej, na platformie MS Teams, zaprezentuje temat: "Automatyzacja żywienia krów mlecznych w kontekście ochrony środowiska".

Mobirise

Dr hab. inż. Dariusz Piwczyński, prof. PBŚ
w dniu 3 czerwca 2022 r. wygłosił wykład pt.

"Analiza współzależności cechy statystycznych przy użyciu interfejsu użytkownika SAS Enterprise Guide"

W dniu 13 grudnia 2021 roku mgr inż. Katarzyna Strama, w ramach kolejnego zebrania referatowo-dyskusyjnego  zaprezentowała wykład zatytułowany "Oprogramowanie komputerowe w zarządzaniu stadem krów mlecznych wyposażonym w automatyczny system doju firmy GEA". W zebraniu uczestniczyli członkowie nasze Koła PTZ, studenci Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, jak również przedstawiciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu oraz Zespółu Szkół Rolniczych im. W. Grabskiego w Grudziądzu.

Mobirise

W zorganizowanym przez Koło w dniu 6 grudnia 2021 roku zebraniu referatowo-dyskusyjnym uczestniczyło ponad czterdzieści osób. Wśród uczestników zdalnego spotkania, oprócz członków naszego Koła,  pracowników i studentów Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej, byli obecni nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu oraz Zespół Szkół Rolniczych im. W. Grabskiego w Grudziądzu, a także pracownicy firmy GEA i Lely.

Mgr inż. Jan Gondek

"Automatyzacja i cyfryzacja w zarządzaniu stadem krów mlecznych"

Mobirise

W dniu 18 czerwca 2021 r. spotkaliśmy się na kolejnym zebraniu referatowo-dyskusyjnym. Było ono współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne Koło w Bydgoszczy  oraz przedstawicieli projektu EcoSET NAWA. 

Mobirise

Wykład zatytułowany "Genomic selection for cattle” zaprezentował w języku angielskim Prof. Dr. Hasan Önder z Ondokuz Mayıs University, Agricultural Faculty w Turcji.

Mobirise

Wykład prowadzony był w formie zdalnej na platformie MS Teams. 
link do prezentacji (pdf)

W dniu 9 czerwca2021 r. odbyło się trzecie w bieżącej kadencji, zorganizowane w formie zdalnej, spotkanie referatowo-dyskusyjne Bydgoskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Referująca, dr inż. Dorota Krencik z Wydziału Kontroli, Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich, Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt zaprezentowała temat „ICAR – Międzynarodowy Komitet ds. Rejestracji Zwierząt". Wykładu wysłuchali członkowie Koła PTZ oraz pracownicy i studenci Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, a także pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Dziękujemy Prelegentce za bardzo interesujące wystąpienie oraz wszystkim uczestnikom za udział w wydarzeniu. 

Dr inż. Dorota Krencik

"ICAR – Międzynarodowy Komitet ds. Rejestracji Zwierząt"
link do prezentacji (pdf)

24 maja 2021 r. dr inż. Aleksandra Dunisławska oraz dr inż. Elżbieta Pietrzak z Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) przeprowadziły wykład zatytułowany "Wpływ substancji bioaktywnych na profil ekspresjii genów u drobiu". Wykładu wysłuchali członkowie Koła PTZ oraz pracownicy Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, a także nauczyciele i uczniowie ze szkół: Zespół Szkół  im K. Libelta w Gołańczy, Zespół Szkół Rolniczych im. W. Grabskiego w Grudziądzu oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.

Dr inż. Aleksandra Dunisławska i dr inż. Elżbieta Pietrzak

"Wpływ substancji bioaktywnych na profil ekspresji genów u drobiu"

W zorganizowanym przez Koło PTZ w Bydgoszczy w dniu 30 marca 2021 roku zebraniu referatowo-dyskusyjnym uczestniczyło ponad pięćdziesiąt osób. Wśród uczestników zdalnego spotkania, oprócz pracowników i studentów Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy, byli nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu, Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, a także pracownicy Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o.  w Bydgoszczy.

Dr inż. Monika Skarwecka

"Genomowa wartość hodowlana bydła w Polsce - stan aktualny"
link do prezentacji (pdf)

Adres:

ul. Mazowiecka 28; 85-084 Bydgoszcz

Telefon

52 374 9807; 52 374 9721

E-mail:

darekp@pbs.edu.pl; beatas@pbs.edu.pl

Created with ‌

Mobirise.com