UTP_godlo.png

 

 

80. ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO

ZAPROSZENIE

Komunikat 1

Komunikat 2

Komunikat 3

Karta zgłoszenia

Informacje dla sponsorów

Lista sponsorów

informacje dotyczące referatów i doniesień naukowych

Program zjazdu

Regulamin Sesji Konkursowej Młodych Naukowców

kontakt

Bydgoskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego uprzejmie zawiadamia, że z upoważnienia Zarządu Głównego PTZ
LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego odbędzie się w Bydgoszczy
w dniach 21-23 września 2015 roku.

 

Hasło przewodnie tegorocznego spotkania brzmi:

Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego szansą rozwoju regionalnego

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Zjeździe wszystkich członków, sympatyków oraz wszystkie osoby zainteresowane.

 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski