UTP_godlo.png

 

 

80. ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO

 

Kontakt:

Komunikat 1

Komunikat 2

KOMUNIKAT 3

Karta zgłoszenia

Informacje dla sponsorów

Lista sponsorów

informacje dotyczące referatów i doniesień naukowych

Regulamin Sesji Konkursowej Młodych Naukowców

Powrót

 

Sekretarz Zjazdu: dr inż. Beata Sitkowska,

Zakład Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt,

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,

ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz,

tel. (52) 3749741; (52) 3749755;

 e-mail: 80zjazdptz@gmail.com (temat: Zjazd PTZ)